Vizitky pre právnikov – ako ich navrhnúť?

Napriek vývoju technológií a všadeprítomným smartfónom je vizitka stále veľmi dôležitým prvkom pre rôzne druhy obchodných kontaktov. Neustále sa používa ako poznávací znak spoločnosti, ako aj informácia o možnosti kontaktu a povzbudenie do nadviazania kontaktu. Takúto úlohu zohrávajú aj vizitky…