Veľkoformátová tlač

Aj keď si to nie vždy uvedomujeme, veľkoformátová tlač nás sprevádza každý deň, len čo vyjdeme na ulicu. Zvyčajne ide o reklamy, ktoré sa zameriavajú na prilákanie nášho zraku, a treba pripustiť, že to robia veľmi efektívne. Veľkoformátová tlač –…