Kategoria: Letáky

Pojem leták zdôrazňuje pominuteľnosť správy a formu jej podania. Slúži na propagačné alebo informačné účely. Jeho najväčšou výhodou je rýchlosť šírenia a malý objem. Leták má najčastejšie formu obojstranne tlačenej brožúry, niekedy je to brožúra zložená až na 4 strany….

Skladané letáky – krátke ABC

Letáky sa stali najbežnejšou a najvýhodnejšou formou reklamy. Vďaka nim môžete ľahko prezentovať svoje produkty a základné informácie o firme. Skladané letáky zaručujú oveľa väčšiu plochu, takže môžete umiestniť oveľa viac obsahu alebo grafiky. Leták tohto typu zvyčajne pozostáva z…

Back to top