Kategoria: Bez kategorii

Vizitka je základným marketingovým a obchodným nástrojom, bez ktorého sa nezaobíde žiadny freelancer ani podnikateľ. Každý projekt vizitky však musí spĺňať určité kritériá, aby sa dal jednoducho vytlačiť. Stojí za to pozrieť sa na to, akým prvkom a aspektom je…

Reklamné nálepky v propagácii firmy

Budú firemné samolepky vhodné pre každú firmu? Objavte rôzne typy a použitia reklamných nálepiek a sami sa rozhodnite, či a ako ich budete používať vo svojich propagačných činnostiach. Druhy reklamných nálepiek Najbežnejšie rozdelenie nálepiek je následovné: – Jednofarebné samolepky vyrezané…

Back to top