Ako navrhnúť ideálny reklamný katalóg?

Reklamné katalógy sú jednou zo základných foriem oslovenia potenciálneho zákazníka a predstavenia mu našej ponuky. Ide o veľmi univerzálnu formu propagácie, ktorú je možné použiť v ktorejkoľvek fáze reklamy. Aby však reklamný katalóg mohol plniť svoje úlohy, musí byť vytvorený…