Pojem leták zdôrazňuje pominuteľnosť správy a formu jej podania. Slúži na propagačné alebo informačné účely. Jeho najväčšou výhodou je rýchlosť šírenia a malý objem. Leták má najčastejšie formu obojstranne tlačenej brožúry, niekedy je to brožúra zložená až na 4 strany….