Rok: 2022

Vizitka je základným marketingovým a obchodným nástrojom, bez ktorého sa nezaobíde žiadny freelancer ani podnikateľ. Každý projekt vizitky však musí spĺňať určité kritériá, aby sa dal jednoducho vytlačiť. Stojí za to pozrieť sa na to, akým prvkom a aspektom je…

Pojem leták zdôrazňuje pominuteľnosť správy a formu jej podania. Slúži na propagačné alebo informačné účely. Jeho najväčšou výhodou je rýchlosť šírenia a malý objem. Leták má najčastejšie formu obojstranne tlačenej brožúry, niekedy je to brožúra zložená až na 4 strany….

Back to top