Veľkoformátová tlač

Aj keď si to nie vždy uvedomujeme, veľkoformátová tlač nás sprevádza každý deň, len čo vyjdeme na ulicu. Zvyčajne ide o reklamy, ktoré sa zameriavajú na prilákanie nášho zraku, a treba pripustiť, že to robia veľmi efektívne.

Veľkoformátová tlač – čo to je?

Veľkoformátová tlač je moderná technológia, ktorá sa používa na výrobu tlačených prvkov na reklamných materiáloch, papieri alebo fólii. Je to bezkontaktná metóda tlače na mnohých podkladoch a v rôznych rozlíšeniach. Ďalšie názvy, s ktorými sa môžeme stretnúť, je solventná a latexová digitálna tlač. Je to technológia, ktorá sa na dobre usadila v reklamných agentúrach po celom svete, pretože umožňuje preskočiť nielen nákladnú, ale aj časovo náročnú fázu prípravy (matrice, tlačiarenské platne, sitá).

Veľkoformátová tlač – kde sa dá použiť?

Použitie veľkoformátovej tlače je veľmi široké a funguje v mnohých oblastiach vizuálnej reklamy. Jej použitie sa dá rozdeliť podľa miesta, kde má byť vytlačená. Rozlišujeme teda:

 • vnútorné použitie (indoor),
 • vonkajšie použitie.

Najpopulárnejšie produkty veľkoformátovej tlače sú:

 • reklamné bannery,
 • vývesné štíty,
 • pútače (forma reklamného stojana, ktorý pozostáva z dvoch dosiek spojených pri hornom okraji),
 • roll-upy (reklamné stojany),
 • reklamné plagáty typu billboard (veľkoplošné reklamné tabule),
 • reklamné plagáty typu citilight (podsvietené reklamy),
 • transparenty,
 • reklama na plachtách,
 • reklama na automobiloch,
 • magnetické reklamy (reklamy vyrobené na magnetických fóliách, často používané na vozidlách, teda v mobilnej vonkajšej reklame).

Vyššie uvedené výrobky sú najznámejšími výrobkami, s ktorými denne prichádzame do styku. Veľkoformátová tlač sa však stále používa aj na menej viditeľných miestach, napríklad ako na:

 • dekoratívnych plagátoch, ktorými zdobíme interiér,
 • fotografických pozadiach,
 • scénografia používaná počas divadelných hier a filmových scén.

 

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top